HomeEquipmentOnderhoudBedrijvenPassagiersOpleidingContact


AlgemeenRegels

 Formulier 'Aanvraag verlenging / hernieuwde afgifte klasse bevoegdverklaring in CPL(FB)'

Invulinstructie voor 'tekenbevoegde instructeurs' en examinatoren 'Aftekenen klassebevoegd-verklaringen'

Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Artikel 41 Klassebevoegdverklaring CPL(FB) verlenging

1.
De eisen voor verlenging van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdelen b tot en met d zijn:
1a
gedurende de geldigheidsduur, bedoeld in artikel 7, onderdeel e (waarschijnlijk wordt 'artikel 7, onderdeel d' bedoeld), tenminste 12 vluchten als gezagvoerder hebben uitgevoerd waarbij de totale vluchttijd tenminste 12 uren bedraagt;
1b
in de 12 maanden voorafgaande aan de dag waarop de geldigheidsduur van de klassebevoegdverklaring verstrijkt tenminste zes vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van zes uren hebben uitgevoerd op een vrije ballon van de klasse waarvoor de bevoegdverklaring is verleend, waarvan één vlucht van tenminste één uur met een FI(FB);
1c
een verklaring van de instructeur, bedoeld onder b, dat voldaan wordt aan de bedrevenheidseisen, bedoeld in bijlage 7 behorende bij deze regeling;
1d
in de 24 maanden voorafgaande aan de dag waarop de verlenging wordt aangevraagd twee door de minister goedgekeurde cursussen hebben gevolgd die betrekking hebben op de volgende kenniseisen, bedoeld in bijlage 7 behorende bij deze regeling:luchtvaartvoorschriften

menselijke prestaties en beperkingen

meteorologie

navigatie

communicatie

ballonvaren en materialen


met dien verstande, dat telkens binnen een termijn van zes jaren een cursus met betrekking tot elk der kenniseisen moet zijn gevolgd.
2.
De eisen voor verlenging van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder a en e, zijn gelijk aan die genoemd in het eerste lid, onder a, c en d, met dien verstande dat van de 12 vluchten, bedoeld in het eerste lid onder a, één vlucht van tenminste één uur moet zijn uitgevoerd onder toezicht van een FI(FB).
3.
Indien de houder van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onder b tot en met d, gedurende de geldigheidsduur, bedoeld in artikel 7, onderdeel e (waarschijnlijk wordt 'artikel 7, onderdeel d' bedoeld), niet heeft voldaan aan de in het eerste lid, onder b, bedoelde eis kan aan hem een bevoegdverklaring voor een vrije ballon in een lagere klasse worden afgegeven.

Artikel 1 7 9a 21 22 28 35 36 41 42


Wilco Air BV   
Postbus 76
7630 AA Ootmarsum
the Netherlands
T +31 541 293299
F +31 541 292826
E wilcoair@wxs.nl
Bijgewerkt op 7 september 2012

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel nummer 06073121 te Enschede.